VOLUMUL CONFERINTEI

Toate comunicările ştiinţifice cuprinse în acest volum au fost înscrise şi prezentate la Conferinţa naţională cu participare internaţională „Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective - DECRET", Ediţia III, care s-a desfăşurat în perioada 09-10 noiembrie 2017, la Universitatea „George Bacovia" din Bacău, în parteneriat cu mediul academic şi profesional din România.


Volumul conferintei DECRET 2017