SECTIUNI SI TEMATICA

Organizarea conferinței

Conferința este organizată pe secțiuni și dezbateri în cadrul unor mese rotunde.

Secțiunile conferinței

1.    Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

2.    Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

3.    Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței

 

Mese rotunde în cadrul conferinței

1.    Etică, deontologie și transparență decizională

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Coordonator: Conf. univ. dr. Florin Mihai Căprioară

 

2.    Politici penale eficiente pentru reducerea numărului de persoane care ajung în detenție

Loc desfășurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Coordonator: comisar șef Valeriu Ștefănescu

 

Tematica orientativă a conferinței

1.      Prevenirea fraudelor financiare în domeniul contractelor și achizițiilor publice

2.      Devianță și criminalitate în mediul urban și rural

3.      Devianță și criminalitate în școală

4.      Forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței

5.      Mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe

6.      Corupția, forme actuale ale acesteia și impacturi

7.      Etică, deontologie și transparență decizională

8.      Consumul de droguri și impactul economico-social al acestuia

9.      Criminalitatea transfrontalieră

10.  Imigrația și terorismul

11.  Forme actuale de manifestare a amenințărilor terorismului și impacturile acestuia

12.  Factori declanşatori ai devianţei şi criminalităţii

13.  Cercetări realizate în domeniul antidrog şi modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naţionale antidrog

14.  Teorii şi modele privind abuzul de substanţe

15.  Influenţa politicilor sociale şi a climatului social asupra devianţei şi criminalităţii

16.  Costurile sociale şi comunitare ale criminalităţii şi devianţei

17.  Criminalitatea şi excluderea socială

18.  Discriminarea din perspectiva sociologiei devianţei

19.  Adictologia - o perspectivă multidisciplinară

20.  Politici naţionale şi regionale privind criminalitatea și prevenirea acesteia

21.  Politici naţionale şi internaţionale referitoare la fenomenul drogurilor

22.  Metode şi modele de prevenire şi combatere a criminalităţii şi devianţei

23.  Intervenţii timpurii pentru prevenirea devianţei şi criminalităţii

24.  Provocări, succese și eșecuri în prevenirea și combaterea criminalității prin mijloace de politică penală și procesual penală

25.  Abordări naționale și internaționale, ca răspuns adecvat la formele noi și emergente ale criminalității, inclusiv în domeniul amenințărilor teroriste

26.  Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

27.  Strategii anticorupție și impacturile acestora în plan național și internațional

28.  Modalităţi alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracţiuni

29.  Probaţiunea ca formă de asistenţă judiciară

30.  Modalităţi de evaluare psiho-socială a criminalilor

31.  Prevenirea şi asistenţa consumatorilor de droguri

32.  Prevenirea devianței și a consumului de droguri din perspectiva triadei familie, școală, comunitate;

33.  Tehnici de intervenție în asistenţa consumatorilor de droguri;

34.  Provocări pentru specialişti în tratarea dependenţei de droguri;

35.  Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri şi asistenţei consumatorilor de droguri;

36.  Perspective și tendințe psihosociale ale devianței și criminalității

37.  Acțiuni locale bazate pe o viziune globală în vederea implicării cetățenilor și a comunității la consolidarea prevenirii devianței și a criminalității

38.  Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi criminalităţii