PAGINA DE START

 

Sinteza privind desfășurarea Conferinței DECRET 2017

 

Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ediția 3/2017, a avut loc în perioada 09-10 noiembrie 2017 la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

Acest eveniment a marcat și împlinirea efectivă a 25 de ani de la înființarea Universității „George Bacovia” din Bacău.

La fel ca și primele două ediții, 1/2015 și 2/2016, această conferință a fost organizată de Universitatea „George Bacovia” din Bacău și Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie, în parteneriat cu alte șapte universități din țară și din Republica Moldova, precum și cu instituții și organizații ce țin de mediul profesional cu atribuții și responsabilități în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței din România.

Un rol important în ceea ce privește sprijinul financiar al Conferinței DECRET 2017, l-au avut, ca de fiecare dată, Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău.

Conferința DECRET 2017 a avut, și de această dată, un prestigios Comitet Științific, al cărui președinte a fost distinsul prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, cercetător științific, director al publicațiilor Dreptul și vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România.

Principalul obiectiv al conferinței anuale DECRET 2017, l-a constituit continuitatea în identificarea evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și internațională, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale.

Scopul conferinței DECRET a constat în prezentarea și diseminarea de către specialiști recunoscuți din diferite domenii de activitate, a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței, precum și consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță și actualitate.

Finalitatea conferinței constă în publicarea materialelor relevante prezentate în conferință, într-un volum la Editura Universul Juridic, precum și diseminarea rezultatelor conferinței, prin transmiterea unor exemplare din acest volum către autorități și instituții abilitate ale statului în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

La Conferința DECRET 2017 s-au înscris 68 de persoane, din mediul academic și profesional, cu 75 de comunicări științifice, dublu față de ediția 2015 dar la fel ca la ediția din 2016 a Conferinței DECRET, înregistrate pe toate cele trei secțiuni ale conferinței.

Plenul Conferinței DECRET 2017 s-a desfășurat în Aula Moldova a Universității „George Bacovia” din Bacău, unde a fost prezent un public format din peste 200 de persoane, invitați, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi, magistrați, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, medici, psihologi, experți, etc.

După intonarea Imnului Național, la vioară, de eleva Andreea DUMA de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, Conferința DECRET 2017 a fost declarată deschisă de domnul prof. univ. dr. Neculai LUPU, rector al Universității „George Bacovia” din Bacău, care a scos în evidență probleme importante ale devianței și criminalității din România, precum și unele opinii privind prevenirea acestui fenomen.

În continuare, doamna conf. univ. dr. Ramona FLOREA Decan al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative a transmis mesajul său invitaților, participanților și tuturor persoanelor prezente în Aula și a acordat diplome aniversare pentru 25 de ani de la înființarea Universității „George Bacovia” din Bacău, unor personalități care au avut o contribuție deosebită la organizarea, promovarea și desfășurarea celor trei ediții ale Conferinței DECRET.

În Plenul Conferinței DECRET 2017 au fost prezentate șase comunicări științifice, de larg interes public, astfel:

- Doamna Prof. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ de la Universitatea de Vest din Timișoara, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Reziliența și sistemul de justiție penală”, elaborată în coautorat cu domnul Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, director al publicațiilor Dreptul și consilier al Procurorului General al României.

- Domnul Academician Vasile TĂRÂȚEANU, din Cernăuți, Membru de onoare al Academiei Române, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Încălcarea drepturilor constituționale ale românilor din Ucraina prin articolul 7 al noii legi a învățământului”.

- Domnul Conf. univ. dr. George-Mircea BOTESCU de la Universitatea din București, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Modelele radicalizării și deradicalizării fundamentalismului islamic în Europa”.

- Domnul Prof. univ. dr. Ion RUSU de la Universitatea Danubius din Galați, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Aspecte generale privind infracțiunile contra înfăptuirii justiției în concepția noului Cod penal român”.

- Domnul Conf. univ. dr. Leonid CHIRTOACĂ, cercetător la Institutul de Cercetări Juridice și Politice din Academia de Științe a Moldovei, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Răspunderea juridică pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit, cu specială privire la vehiculele fără pilot”.

- Domnul Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Genocidul antiromânesc din septembrie 1940 și elogiul celor care l-au săvârșit”.

 Toate celelalte comunicări științifice au fost prezentate pe cele trei secțiuni ale conferinței DECRET 2017, respectiv: Secțiunea I: Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității; Secțiunea II: Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog; Secțiunea III: Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței.

Conținutul tuturor comunicărilor științifice prezentate în plen și pe secțiuni au fost apreciate de către publicul prezent ca fiind deosebit de actuale, importante și utile, prin prisma cantității, dar mai ales a calității informațiilor, care au fost transmise cu multă empatie și profesionalism la Conferința DECRET 2017.

În pauza de prânz a putut fi vizionat standul de carte al Editurii Universul Juridic din București și au fost lansate trei cărți, respectiv:

Prima carte lansată a fost „Tactica criminalistică”, de la Editura ProUniversitaria. Autor: Lector univ. dr. Nelu Niță de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, carte prezentată de Prof. univ. dr. Ion RUSU.

A doua carte lansată a fost „Drept procesual penal. Partea specială”, de la Editura ProUniversitaria. Autor: Lect. univ. dr. Ioana-Alina SZABO de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, carte prezentată de Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA.

A treia carte lansată a fost „Călătorie între milenii - Universitatea „George Bacovia” 1992-2017”, de la Editura Universității George Bacovia. Autor: Prof. univ. dr. Viorica PARASCHIVESCU de la Universitatea George Bacovia din Bacău, carte prezentată de Prof. univ. dr. Dumitru BONTAȘ.

 În continuare a avut loc GALA PREMIILOR, în care au fost acordate diplome aniversare ale Universității „George Bacovia” din Bacău, la împlinirea a 25 de ani de la înființare, unor personalități care au contribuit semnificativ la promovarea și dezvoltarea Universității. A prezentat Conf. univ. dr. Ramona FLOREA, decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative și a înmânat diplomele Prof univ. dr. Neculai LUPU, rectorul Universității.

 Pe timpul pauzei au fost vizionate trei standuri expoziționale tematice de bune practici, astfel:

1. „Nu frânge aripile copilului tău” - stand tematic cu fotografii privind exemple de bune practici în prevenirea delincvenței juvenile din mediul rural - Comuna Sarata, Jud. Bacău. Activitatea desfășurată a fost prezentată de agent de poliție Ramona CIOFU.

2. Stand cu lucrări de pictură realizate de deținuți din cadrul Spitalului penitenciar din Tîrgu Ocna, Jud. Bacău.

3. „Comunicarea îndepărtează izolarea” - stand al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Bacău, cu prezentarea unor mărturii foto-video ale beneficiarilor și voluntarilor acestui proiect desfășurat în ultimii 3 ani în Penitenciarul Bacău, prezentat de dr. Radu NĂFORNIȚĂ.

 Activitățile de pe timpul pauzei de prânz au fost acompaniate de Cvartetul „BLUE”, format din elevii: Antonia SOLOMON (vioară), Andreea DUMA (vioară), Anastasia VĂCARU (violă) și Tiberiu GHIDU (violoncel), de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, ce au susținut și un mini-concert aniversar cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Universității „George Bacovia” din Bacău, pentru care le adresăm cele mai alese și călduroase mulțumiri. Mulțumirile noastre sunt adresate și domnului profesor Emanuel Codrin STAN - profesor coordonator al elevilor din cvartet.

            Suplimentar activităților desfășurate pe secțiuni, în ziua de 09 noiembrie 2017, în sala Senatului Universității au avut loc și dezbateri în cadrul unei mese rotunde intitulate „Etică, deontologie și transparență decizională”, coordonată de Conf. univ. dr. Florin Mihai CĂPRIOARĂ. Au participat peste 30 de persoane, specialiști, funcționari din autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în acest domeniu.

 De asemenea, în ziua de 10.11.2017 au fost organizate dezbateri în cadrul unei mese rotunde intitulate „Politici penale eficiente pentru reducerea numărului de persoane care ajung în detenție”, desfășurată la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare (SNPAP) Tîrgu Ocna și coordonată de comisar șef de penitenciare Valeriu ȘTEFĂNESCU.

La aceste dezbateri, care au reprezentat un succes, au fost prezente peste 100 de persoane, respectiv: cadre didactice universitare, cadre didactice ale SNPAP, masteranzi, doctoranzi, studenți, elevi ai SNPAP, reprezentanți ai Serviciului de probațiune Bacău, etc.

Cu această ocazie a fost vizionat mai întâi un film documentar, urmat de sesiunea de comunicări științifice cu tema „Metode alternative la pedeapsa privativă de libertate”, la care a trbuit să se răspundă la trei întrebări actuale și extrem de provocatoare:

1. este detenția cea mai eficientă măsură de sancționare a infractorilor?

2. este potrivit ca regula să o constituie pedeapsa cu închisoarea în sancționarea infractorilor?

3. este privarea de libertate cea mai eficientă metodă și oprtunitate de reintegrare socială a infractorilor?

După cum era de așteptat, problematica aflată în dezbatere fiind destul de complexă, răspunsurile date urmează a fi completate și clarificate în edițiile viitoare ale conferinței.

 Conferința DECRET 2017 s-a încheiat la Universitatea „George Bacovia” din Bacău într-o atmosferă caldă și prietenească, așa cum s-a și desfășurat de altfel, manifestându-se speranța și încrederea revederii la Conferința DECRET 2018.

 În final, dorim să aducem sincere mulțumiri membrilor Comitetului Științific al Conferinței DECRET 2017, în mod deosebit domnului prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, președintele acestui comitet, tuturor partenerilor noștri, fără de care conferința nu ar fi putut să aibă un asemenea succes, precum și membrilor Comitetului de organizare, fără aportul cărora conferința nu ar fi fost posibilă.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

 

Președintele Comitetului de organizare,

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

 

Stimate domnule/doamnă profesor

 

 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău are deosebita plăcere de a vă invita să ne onorați cu prezența dumneavoastră la

Conferinţa naţională cu participare internaţională

DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE

„DECRET” - Ediția 3/2017

care se va desfășura în perioada 09-10 noiembrie 2017,

la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

 

Conferința are menirea de a reuni cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare și din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Conferința se va desfășura în plen pe data de 09 noiembrie 2017, între orele 9.00-13.00.

Avem rugămintea să diseminați aceste informații tuturor celor interesați să se înscrie și să participe la conferință, asigurându-le și posibilitatea de a participa la lucrările în plen și pe secțiuni ale conferinței.

 

Vă rugăm să primiți din partea noastră asigurarea înaltei considerații pe care v-o purtăm.

 

 

RECTOR

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

Președinte Comitet de organizare

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ