CALL FOR PAPERS

INVITAȚIE

 

Stimată doamnă / Stimate domn

 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

și

Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă Socială

 

în parteneriat cu mediul academic și profesional

 

Vă invită să participați la

 

Conferinţa naţională cu participare internaţională

 „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

„DECRET - Ediția 3/2017”

Evenimentul va avea loc în perioada 09-10 noiembrie 2017

la Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 

Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Obiectivul general al acestei conferințe îl constituie identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor în ceea ce privește devianța și criminalitatea, precum și promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin contribuțiile aduse de mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.

 

Conferința este organizată și se desfășoară pe trei secțiuni, precum și dezbateri în cadrul a două mese rotunde.

 

Secțiunile conferinței sunt:

1.    Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

2.    Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

3.    Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței

 

Mese rotunde în cadrul conferinței

1.    Etică, deontologie și transparență decizională

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Coordonator: Conf. univ. dr. Florin Mihai Căprioară

 

2.    Politici penale eficiente pentru reducerea numărului de persoane care ajung în detenție

Loc desfășurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Coordonator: comisar șef Valeriu Ștefănescu

 

Înscrierea și participarea la conferință

La lucrările conferinței în plen și pe secțiuni poate participa orice persoană interesată în domeniul devianței și al criminalității.

Înscrierea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice se realizează prin completarea formularului de înregistrare care se transmite pe adresa de e-mail: nita_nelu@yahoo.com.

Formularul de înscriere poate fi găsit pe pagina de internet a Conferinței DECRET: http://www.ugb.ro/modules/wfchannel/index.php?pagenum=23 sau http://decret2017.ugb.ro/home

Comunicările științifice vor fi transmise sub forma unui fișier în format word, pe aceeași adresă de e-mail, având menționat pe prima pagină sub titlul lucrării, numele și afilierea autorului/autorilor, precum și adresele de e-mail în vederea contactării.