Taxa de participare

Participarea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice este condiționată de plata unei taxe de participare în valoare de 100 lei de fiecare participant și pentru fiecare lucrare*, care reprezintă cheltuieli pentru materiale ale conferinței, cafea, apă și pentru publicarea lucrărilor selectate, după caz, în Revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica” sau într-un volum al conferinței la Editura Universul Juridic.

Informații privind plata taxei de participare

Plata se face în cont la BRD Bacău:

  • Beneficiar: Universitatea George Bacovia din Bacău
  • Cont IBAN: RO59 BRDE 040S V118 8294 0400

(În formular se va specifica: Suma reprezintă taxă de participare la Conferința „DECRET – Ediția 3/2017”)

* sunt scutiti de plata taxei studentii si masteranzii.