Lista comunicărilor științifice

Secțiunea I

 

Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

Moderatori: Prof. univ. dr. Ion RUSU

Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

A1

Comunicări Științifice

 

Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritotiul altor state

Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU

Universitatea George Bacovia din Bacău

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Uzul și abuzul de drept

Consilier Juridic Vasile GHIGEA

Decanul Colegiului Consilierilor Juridici Bacău

 

Evaziunea fiscală, fenomen infracțional în care Statul este mai mult complice decât justițiabil

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Rolul eticii, deontologiei și transparenței decizionale în prevenirea și combaterea multiplelor forme de devianță și delincvență

Lector univ. dr. Valentin-Stelian BĂDESCU

Academia Română. Cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice, „Acad. Andrei Rădulescu”

Membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii

 

Criminalitatea transfrontalieră şi tendinţe de manifestare

Conf. univ. dr. Natalia CHIRTOACĂ

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova

 

Emiterea şi falsul cambiei în Republica Moldova şi România

Asistent univ. drd. Laurenţiu NOVAC-DIACONU

Universitatea George Bacovia din Bacău

Conf. univ. dr. Leonid CHIRTOACĂ

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova 

 

Plângerea contravențională - practica neunitară a instanțelor judecătorești în aplicarea dispozițiilor referitoare la marja de eroare a cinemometrelor

Asistent univ. drd. Elena Tania NĂVODARIU

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Asemănări și deosebiri între infracțiunile de abuz în serviciu și neglijență în serviciu. Aspecte din practica judiciară

Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Ordinul de protecție: instrument de prevenire și combatere a violenței în familie. La granița dintre civil și penal

Lector univ. dr. Ioana Alina SZABO

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Considerații privind rolul și importanța reacției sociale împotriva criminalității într-o societate modernă

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Echitate și fraudă fiscală în economia românească

Avocat, Drd. Constantin NEACȘU

Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române

 

Exploatarea cerșetoriei în legea penală română

Asist. univ. dr. Minodora-Ioana RUSU

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

 

Infracțiunea de proxenetism în concepția noului Cod penal

Asist. univ. dr. Gheorghe-Bogdan BÎRZU

Universitatea Creștină „Titu Maiorescu” București


Cadrul legislativ european referitor la infracționalitatea informatică. Privire specială asupra protecției datelor cu caracter personal

Lector univ. dr. Crina Mihaela VERGA

Universitatea George Bacovia din Bacă

 

Procedura punerii sub interdicție judecătorească - Necesitatea adaptării normelor legale aplicabile în contextul realității sociale actuale

Asistent univ. drd. Elena Tania NĂVODARIU

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Fenomenul „copiilor dispăruți”

Inspector de poliție Mihaela Irina NEACȘU

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

 

Sancțiunile aplicabile infractorilor minori conform noului Cod penal

Lector univ. dr. Ioana Alina SZABO

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Metode moderne de investigare a personalității criminale

Conf. univ. dr. Roxana-Daniela PĂUN

Universitatea Spiru Haret, București

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

 

Participaţia penală în dreptul comparat

Conf. univ. dr. Monica POCORA

Universitatea Danubius din Galaţi

 

Prevenirea criminalității prin reducerea recidivei

Ofițer asistent social Cornelia-Daniela CRISAN

MJ ANP

Penitenciarul Galați

 

Noţiuni generale privind titlurile de credit şi criminalitatea acestora în România şi Republica Moldova

Asistent univ. drd. Laurenţiu NOVAC-DIACONU

Universitatea George Bacovia din Bacău

Conf. univ. dr. Leonid CHIRTOACĂ

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova 

 

Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

Asistent univ. drd. Elena Tania NĂVODARIU

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Statutul victimelor conform noului Cod de Procedură penală

Lector univ. dr. Ioana Alina SZABO

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Traficul de ființe umane, sclavia zilelor noastre

Drd. Liviu DONE

Școala Doctorală OPSN din cadrul Academiei de Poliție A.I. Cuza

Avocat, Drd. Alexandra-Raluca ROȘCA

Școala Doctorală OPSN din cadrul Academiei de Poliție A.I. Cuza

 

Prevenirea și combaterea devianței și criminalității la locul de muncă, o provocare pentru managementul capitalului uman

Conf. univ. dr. habil. Angela-Eliza MICU

Universitatea ,,Ovidius” din Constanța

Drd. Ramona Valentina NECULA

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

Instituția Prefectului-județul Bacău

Dr. Sorin-Gabriel AILENEI

Instituția Prefectului-județul Bacău

 

Scadenţa cambială şi falsul reprezentant în Republica Moldova și România

Asistent univ. drd. Laurenţiu NOVAC-DIACONU

Universitatea George Bacovia din Bacău

Conf. univ. dr. Leonid CHIRTOACĂ

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova 

 

Conflictul de interese. Aspecte de ordin teoretic și de practică juridiciară recentă

Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

Universitatea George Bacovia din Bacău

 

Competența materială în cazul judecării cererii de reabilitare judecătorească

Conf. univ. dr. George COCA

Universitatea Spiru Haret din București

 

Secțiunea II

 

Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

Moderatori: Prof. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ

Prof. univ. dr. Nicoleta BUZATU

A2

Comunicări Științifice

 

Reflectarea problematicii drogurilor in mass-media din România. Influenţe asupra politicilor publice în domeniul drogurilor

Dr. Năforniţă Radu

Agenţia Naţională Antidrog

Şef Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

 

Grupările de criminalitate organizată din județul Arad, specializate în comiterea infracțiunii de trafic de persoane. Evoluția și perspectivele de manifestare ale acestora

Prof. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ

Universitatea de Vest din Timișoara

Drd. Adina Nicoleta Erica SCHWARTZ

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Efectele armelor biologice asupra corpului uman

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena BUZATU

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București

Facultatea de Știinte Juridice și Administrative

Asistent cercetare Mădălina DIAC

Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, Iași, Medic rezident - Institutul de Medicină Legală Iași

Medic rezident Cristina PETRIȘOR

Institutul de Medicină Legală Iași

 

Educaţia ca factor protectiv pentru tinerii delincvenţi

Drd. Roxana UNGUREANU

Universitatea de Vest din Timişoara

 

Comunicarea îndepărtează izolarea - Studiu de caz

Dr. Marta BUTNARU

Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere   Antidrog Bacău

 

Predicţii privind evoluţia tratamentului dependenţei de droguri în România

Dr. Năforniţă Radu

Agenţia Naţională Antidrog

Şef Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

 

Toxicomania și Prostituția ca fenomen social.

Agent de politie Florin-Adrian CIOFU

Inspectoratul General al Poliției Române

 

Abordarea holistică în tratamentul dependenţei - metoda Minnesota. Studiu de caz

Pr. Liviu BURLACU

Asociaţia Medico-sanitară „Siluam” Bacău

Dr. Radu NĂFORNIŢĂ

Agenţia Naţională Antidrog

Şef Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

 

Necesitatea prevenirii consumului de substanțe psihoactive în rândul copiilor din mediul preșcolar și primar

Dr. Marta BUTNARU

Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere   Antidrog Bacău

 

Necesitatea incriminării infracțiunii de cumpărare de influență în Noul Cod penal

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena BUZATU

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București

Facultatea de Știinte Juridice și Administrative

Conf. univ. dr. Victoria CRISTIEAN

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București

Facultatea de Știinte Juridice și Administrative

 

Migraţia ca proces care trebuie gestionat şi nu o problemă care trebuie rezolvată

Drd. Cornel STOICA

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Incluziunea socială a etnicilor romi

Diana BIRIS

Universitatea Paris 8, Franța

 

Consecințele consumului de droguri în rândul minorilor

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena BUZATU

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București

Facultatea de Știinte Juridice și Administrative

Medic rezident Cristina PETRIȘOR

Institutul de Medicină Legală Iași

Masterand Marilena Cristina CHERA

Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"

 

Războiul terorist. Războiul antiterorist

Conf. univ. dr. Teodor Narcis GODEANU

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Știinte Juridice, Politice și Administrative, București

 

Reabilitarea persoanelor care comit infracțiuni prin programele de reintegrare socială derulate de serviciile de probațiune

Drd. Iosif CSATLOS-DIMA

Universitatea de Vest din Timișoara, Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie, Psihologie și Științe Politice

 

Provocări pentru specialiști în asistența consumatorilor de droguri

Drd. Irina-Cristina FĂINARU

Școala Doctorală de Sociologie, Universitatea din București


Comments